VÝKLAD KARET

moje www

Statistika

Vztahy

2. Velký výklad na vztah

Výklad podrobně rozebere partnerův vztah k Vám, ukáže budoucnost vztahu a možné problémy a dá radu, jak ve vztahu dál postupovat.

 

  

  

  

1 – tazatelka – její vklad do vztahu
2 – partner
3 – city partnera vůči tazatelce
4 - jak partner vnímá tazatelku
5 – podvědomý postoj partnera vůči tazatelce
6 - jak partner vnímá sebe ve vztahu
7 – přání partnera ohledně vztahu  
8 - názor partnera na vztah
9 – další pravděpodobná aktivita partnera ve vztahu  
10 - momentální podoba vztahu
11 – kam (k čemu) vztah pravděpodobně směřuje
12 - vývoj v nejbližší budoucnosti
13 - vývoj později
14 - to vztah podporuje
15 - to by mohlo vztahu bránit  
16 – rada tazatelce pro nejbližší budoucnost
17 – rada tazatelce z hlediska dlouhodobé perspektivy nebo celého vztahu
18 - čeho se tazatelka má vyvarovat
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DĚKUJI ZA NÁVŠTĚVU